Michoacan mất ngày của người chết ?ến Thượng Hải ?? thu hút du l?ch Trung Qu?c

Ngày l? truyền th?ng của người Mê-hi-cô vào ngày hôm nay tại thành ph? Thượng Hải trong tay của m?t phái ?oàn của Chính phủ Michoacán, ?ó là ? Trung Qu?c quảng bá khu vực và tìm cách t?ng du l?ch từ nư?c này.

Thượng Hải (Trung Qu?c), ngày 15 tháng 11 (EFE) .- Các Mexico ngày l? truyền th?ng của người chết ?ến thành ph? Thượng Hải trong tay của m?t phái ?oàn chính phủ của Michoacan rằng Đó là ? Trung Qu?c thúc ?ẩy khu vực và tìm cách t?ng du l?ch từ ?ất nư?c này.

"Th? trường Trung Qu?c là m?t th? trường rất l?n, ?ang phát tri?n và trong m?t vài n?m nó sẽ là m?t của các nhà phát sóng chính của khách du l?ch ?ến tất cả các khu vực trên thế gi?i ", Claudia Chavez, Thư ký V?n hoá Michoacán nói v?i Efe.

M?t khách sạn ? ngoại ô thành ph? phía ?ông Trung Qu?c là nơi ?ược lựa chọn ?? kỷ ni?m m?t sự ki?n trong ?ó các công ty tham gia vào ngành du l?ch và trong ?ó các bàn thờ ph? biến của người chết ?ược tái tạo, m?i ngày 1 và 2 cho người ?ã qua ?ời ? Mexico.

"Chúng tôi mu?n mang lại m?t chút về l? kỷ ni?m ?êm chết người tại Michoacan, m?t trong những l? kỷ ni?m quan trọng nhất của nhà nư?c chúng tôi" và ?ó là "m?t ngày Người nào không than khóc nhưng cử hành cái chết và cu?c s?ng, m?t ?êm mà những linh h?n của người chết mong ?ợi và các nghĩa trang ?ược trang trí ?? chờ ?ợi họ ", ? Michoacán, trong ?ô th? của Patzcuaro, là ?ảo Janitzio, m?t trong những nơi ? Mexico, nơi l? h?i này do UNESCO công nhận là Di sản V?n hoá M?i n?m hàng ngàn du khách ?ến hòn ?ảo này, những hình ảnh của họ ?ã ?ược chiếu vào ngày hôm nay tại l? kỷ ni?m Thượng Hải, nơi cũng có m?t trưng bày hàng thủ công mỹ ngh?, ẩm thực ??a phương và âm nhạc. Trung Qu?c vẫn chiếm v? trí thứ 8 trong s? khách du l?ch nư?c ngoài ? Michoacan vì vậy mục tiêu của Chính phủ và chuyến ?i này là t?ng cường s? người ?ến từ ?ất nư?c này, Chávez nói.

Viên chức này là m?t phần của phái ?oàn của Chính phủ Ti?u bang do Th?ng ??c Silvano Aureoles lãnh ?ạo Anh ấy ?ang ? Trung Qu?c ?? tham quan ?? quảng bá ?ầu tư và thương mại trong khu vực của mình. Trong vài ngày qua, Aureoles ?ã có m?t loạt các cu?c họp ? Bắc Kinh và Thượng Hải v?i các t? chức chính thức và công ty của người kh?ng l? châu Á ?ã ủng h? tiềm n?ng kinh tế của khu vực. Khu kinh tế ?ặc bi?t Suzhou Khu Công nghi?p v?i mục tiêu lấy m?t ví dụ cho khu vực ?ặc bi?t trong tương lai sẽ ?ược xây dựng trong khu ?ô th? Michoacán của Lázaro Cárdenas. EFE

pem / j

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%