Maduro yêu cầu phe ??i lập n? lực ?? dỡ bỏ l?nh trừng phạt qu?c tế

T?ng th?ng Venezuela, Nicolás Maduro, hôm nay tuyên b? rằng nhu cầu chính của ông ??i v?i phe ??i lập trong vòng ?àm phán m?i sẽ bắt ?ầu vào tháng 12 t?i tại nư?c C?ng hòa C?ng hòa Dominican sẽ bắt ?ầu m?t chiến d?ch qu?c tế ?? dỡ bỏ các bi?n pháp trừng phạt ch?ng lại Chính phủ của nó.

Caracas, 16 Tháng 11 (EFE) .- T?ng th?ng Venezuela Nicolás Maduro hôm nay tuyên b? rằng nhu cầu chính của ông ??i v?i phe ??i lập trong vòng ?àm phán m?i sẽ bắt ?ầu vào tháng t?i Tháng mười hai ? C?ng hòa Dominican sẽ bắt ?ầu m?t chiến d?ch qu?c tế ?? ?ưa các bi?n pháp trừng phạt lên Chính phủ của ông.

Theo T?ng th?ng, các sứ thần của ông sẽ yêu cầu Borges và Luis Florido "cam kết nói chuy?n v?i Chính phủ Hoa Kỳ và yêu cầu họ dỡ bỏ cu?c ?àn áp về tài chính và kinh tế, và các bi?n pháp trừng phạt ??i v?i Venezuela, ?ó là yêu cầu Venezuela vào bảng ??i thoại ". ????Julio Borges - chủ t?ch Qu?c h?i và Luis Florido là hai nhà lãnh ?ạo liên minh các ?ảng ??i lập Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Họ sẽ ?ại di?n cho phe ??i lập trong các cu?c ?àm phán ? Santo Domingo, nơi các bên ?ã ?ược tri?u tập vào ngày 1 và 2 tháng 12.

"Chúng tôi ?ưa ra m?t chủ ?ề trong s? nhiều, m?t chủ ?ề trung tâm, tôi Tôi ?ã gửi ông ấy ?ến yêu cầu từ phe ??i lập Venezuela rằng vào n?m 2018 chúng tôi sẽ ?ạt ?ược m?t thỏa thuận ?? sẽ có các cu?c bầu cử t?ng th?ng v?i sự bảo ?ảm, ?ảm bảo kinh tế, rằng Các chính phủ Hoa Kỳ phải trừng phạt, chấm dứt cu?c ?àn áp tài chính ", Maduro nói thêm.

Trong m?t hành ??ng từ bang Aragua, T?ng th?ng ?ã yêu cầu các tín ?? của ông hãy tư?ng tượng rằng" chúng tôi ?ến ?? thỏa thuận v?i phe ??i lập và họ sẽ ?i khắp thế gi?i ?? nói v?i các ??ng minh của họ về quyền có ?ủ chiến tranh ch?ng lại Venezuela ". Venezuela và công ty dầu khí qu?c gia, PDVSA, có ?ã b? tuyên b? là "vỡ nợ", hoặc ?ình ch? thanh toán, b?i m?t s? cơ quan xếp hạng và t? chức th? trường tài chính, sau khi b? chậm tr? trong những ngày gần ?ây, các khoản thanh toán cho chủ s? hữu của họ m?t s? trái phiếu của Venezuela

Venezuela có nợ nư?c ngoài khoảng 150.000 tri?u ?ô la, và ?ã yêu cầu các chủ nợ của mình tái tài trợ hoặc tái cơ cấu khoản nợ này Cho phép anh ta tiếp tục thực hi?n các nghĩa vụ của mình d? dàng hơn. Chính phủ Chavista ?? l?i cho các bi?n pháp trừng phạt tài chính ?ược Hoa Kỳ thông qua vào tháng Tám mà không cho phép những người hoạt ??ng trong h? th?ng tài chính của họ ?? ?àm phán v?i các khoản nợ m?i do Caracas và PDVSA phát hành ?? giải quyết các vấn ?ề này ?? thanh toán và tiếp cận các ngu?n tín dụng m?i. Maduro cũng cho biết rằng Nhu cầu chính của phe ??i lập ? C?ng hòa Dominican là "thay ??i h? th?ng bầu cử", sau khi B M ĐẠO t? cáo những sai phạm nghiêm trọng và gian lận trong cu?c bầu cử khu vực của "Chúng tôi hỏi anh ta, bạn mu?n h? th?ng bầu cử nào, Colombia, Tây Ban Nha hay Hoa Kỳ?", nhà lãnh ?ạo Chavista hỏi trư?c khán giả "Tôi hy vọng rằng phe ??i lập sẽ nghiêm túc và ?ề ngh? vì họ nói họ mu?n có m?t h? th?ng bầu cử m?i. người tiên tiến nhất và hoàn hảo nhất trên thế gi?i, chúng ta sẽ bảo v? ông ta bằng r?ng và móng ", chủ t?ch nư?c nói.

Nicolás Maduro thay thế chủ t?ch cu?i Hugo Chávez hoàn thành nhi?m vụ ?ầu tiên vào cu?i n?m 2018.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%