Hy Lạp sẽ lại hoàn toàn ?áp ứng các mục tiêu thặng dư chính

Chính phủ Hy Lạp ư?c tính rằng ngay cả sau khi phân ph?i m?t "khoản trợ cấp xã h?i" tr? giá 1.400 tri?u euro, thặng dư chính sẽ ?ạt 2,45% sản phẩm trong nư?c trong n?m nay. t?ng sản phẩm qu?c n?i (GDP), rõ ràng trên 1,75% ?ã thỏa thuận v?i các chủ nợ.

Athens, 21 Tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Hy Lạp ư?c tính rằng ngay cả sau khi phân ph?i m?t "khoản trợ cấp xã h?i" tr? giá 1.400 tri?u euro, thặng dư chính sẽ ?ạt 2,45% trong n?m nay. t?ng sản phẩm qu?c n?i (GDP), cao hơn 1,75% so v?i các chủ nợ.

Theo dự thảo ngân sách chung của Nhà nư?c cho n?m 2018 gửi ?ến Ngh? vi?n, cũng vào n?m t?i, thặng dư chính (không bao g?m vi?c trả lãi cho khoản nợ) sẽ lại vượt quá mức yêu cầu trong chương trình các bi?n pháp liên quan cho giải cứu thứ ba và, thay vì 3,5% dự kiến, sẽ ?ạt 3,8% GDP.

Dự thảo ngân sách dự kiến ????cho n?m 2018 t?ng trư?ng kinh tế 2,5% ? Hy Lạp trong khi N?m nay, GDP sẽ ch? t?ng 1.6%.

Nếu ư?c tính ?ược ?áp ứng, ?ây sẽ là lần ?ầu tiên trong chín n?m mà nền kinh tế Hy Lạp ?ã ??ng ký t?ng trư?ng ?áng k?. ch? trong n?m 2014 ?ã có mức t?ng nhẹ 0,7%.

Dự luật, sẽ ?ược thảo luận trong cu?c họp toàn th? vào ngày 18 tháng 12 và bỏ phiếu vào ngày 22, cũng bao g?m ?ưa ra thuế m?i và các bi?n pháp cắt giảm v?i t?ng s? là 1.900 tri?u euro.

Trong s? các bi?n pháp này là vi?c loại bỏ thuế suất VAT ?ã giảm ? 32 hòn ?ảo của Aegean Sea, trợ giúp sư?i ấm m?t nửa cho người có thu nhập thấp và gi?i thi?u thuế từ 15% ?ến 45%) ??i v?i c?n h? thuê tại nền tảng như ngân hàng không ph? biến. Ngân sách n?m 2018 bao g?m doanh thu 50.509 tri?u euro, t?ng 1.794 tri?u euro so v?i n?m nay và chi phí t?ng c?ng 48.438 tri?u euro, giảm 2.077 tri?u so v?i n?m 2017. Ngoài ra, dự ?oán ?ầu tư công sẽ ?ạt 6.750 tri?u euro, bằng v?i mức này n?m.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%