Hơn 500 tri�?u người Trung Qu�?c �?ã sử dụng �?i�?n thoại di �?�?ng của họ �?�? thanh toán

Theo s�? li�?u từ Ant Financial, công ty s�? hữu Alipay, m�?t trong những nền tảng thanh toán �?ược sử dụng r�?ng rãi nhất trong nư�?c, hơn 500 tri�?u người Trung Qu�?c sử dụng �?i�?n thoại di �?�?ng của họ �?�? trả tiền.

Thượng Hải (Trung Qu�?c), ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Hơn 500 tri�?u người Trung Qu�?c sử dụng �?i�?n thoại di �?�?ng của họ �?�? trả tiền, theo dữ li�?u từ Ant Financial, công ty s�? hữu Alipay, m�?t trong những nền tảng của hầu hết các khoản thanh toán �?ược sử dụng trong nư�?c.

Công ty, thu�?c về thương hi�?u �?i�?n tử Alibaba, báo cáo rằng s�? người sử dụng thanh toán di �?�?ng �? Trung Qu�?c �?ã vượt quá 520 Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (Trung ương), các ngân hàng của qu�?c gia này �?ã xử lý 8.600 tri�?u khoản thanh toán cho m�?t khoản tiền tương �?ương d�?ch vụ di �?�?ng trong quý II n�?m nay, t�?ng 40,5% so v�?i cùng kỳ n�?m 2016. Giá tr�? kết hợp của thanh toán di �?�?ng t�?ng 33,8% và �?ạt 39, hàng nghìn tỷ nhân dân t�? (6 nghìn tỷ �?ô la Mỹ).

Ngày càng có nhiều người Trung Qu�?c �?ang kiếm mọi loại thanh toán bằng �?i�?n thoại thông minh m�?i ngày thông qua các nền tảng. như Alipay, Wechat hoặc Apple Pay. Theo m�?t báo cáo do Tencent (chủ s�? hữu nền thanh toán và thanh toán của WeChat), Đại học Renmin của Trung Qu�?c và công ty của Ipsos nghiên cứu th�? trường, 84% người dân Trung Qu�?c cho biết họ "thoải mái" rời khỏi nhà m�?t mình v�?i �?i�?n thoại của họ và không có tiền mặt. Theo m�?t báo cáo của Hi�?p h�?i Các khoản thanh toán và Các khoản thanh toán của Trung Qu�?c (PCAC) �?ược xuất bản vào tháng 4, vi�?c rút tiền mặt bằng thẻ ngân hàng �?ã giảm lần �?ầu tiên �? Trung Qu�?c vào n�?m 2016 xu�?ng 10,46%.

tháng, Ant Financial cho hay kế hoạch sẽ chi 6 tỷ nhân dân t�? (800 tri�?u euro, 870 tri�?u �?ô la) trong hai n�?m t�?i �?�? thúc �?ẩy m�?t chiến d�?ch khuyến khích thanh toán di �?�?ng