Họ kêu gọi cứu th�? trấn ma thuật Mexico b�? �?e doạ b�?i du l�?ch

Những nhân cách khác nhau của xã h�?i Mexico hôm nay �?ã kêu gọi cứu dân Real de Catorce, �?ược coi là m�?t "th�? trấn ma thuật" và m�?t �?i�?m hành hương của Kitô giáo. bản �?�?a, trư�?c những hậu quả của du l�?ch �?ại chúng như sự tích tụ chất thải.

Mexico, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Các cá tính khác nhau của xã h�?i Mexico hôm nay �?ã kêu gọi cứu dân Real de Catorce, �?ược coi là "th�? trấn ma thuật" và là m�?t �?i�?m Kitô giáo và các cu�?c hành hương bản �?�?a, trư�?c những hậu quả của du l�?ch �?ại chúng như sự tích tụ của chất thải. "Làng tôi b�? thương và �?ang gặp nguy hi�?m, dòng su�?i �?ang ng�?t ngạt b�?i ô nhi�?m, những ngọn núi �?ầy rác và cảnh quan chuy�?n sang màu xám trong khi kêu gọi giúp �?ỡ ", lên án nhà làm phim Petra Puente, người quảng cáo của Quỹ Real de Catorce trình bày Thứ tư tại thành ph�? Mexico.

Real de Catorce là m�?t th�? trấn có l�?ch sử lâu �?ời của 1.300 cư dân nằm �? trung tâm của San Luis de Potosí và dân s�? b�? giảm xu�?ng khi các mỏ bạc duy trì �?ược nền kinh tế của nó �?ã không còn hi�?u quả nữa. Gần �?ây, tuy nhiên, lợi ích du l�?ch của Real de Catorce �?ã t�?ng lên do kiến trúc, cảnh quan của nó và sự t�?n tại của những nơi linh thiêng cho Kitô giáo và cho m�?t s�? dân bản �?�?a trong vùng. Puente, người �?ã lập luận rằng �?iều này �?òi hỏi phải có những vấn �?ề môi trường và bảo t�?n di sản. Chúng tôi �?ã nhận �?ược 1,2 tri�?u du khách m�?i n�?m, m�?i ngày 1.500 m�?i cu�?i tuần.

�?ề xuất của T�? chức làm n�?i bật m�?t dự án �?�? cách duy nhất �?�? tiếp cận th�? trấn, �?ược bao bọc b�?i các ngọn núi, là m�?t chiếc xe �?i�?n chạy qua �?ường hầm duy nhất l�?i vào th�? trấn cho rằng "xe ô tô không phù hợp".

Theo �?ó, nhà làm phim cảnh báo rằng mục tiêu của cô không phải là giảm s�? khách du l�?ch, vì nền kinh tế của th�? trấn dựa trên du l�?ch. Quỹ �?ã �?ược các nhân vật như Juan Ramón de la Fuente, cựu giám �?�?c của Đại học Tự tr�? Qu�?c gia Mexico (UNAM) h�? trợ, người �?ã giải thích rằng Real de Catorce là m�?t "Những người" �?a v�?n hóa "�?ang b�?" xói mòn ".

" Chúng ta cần m�?t sự phát tri�?n có trật tự �?�? bảo v�? truyền th�?ng của họ v�?i m�?t ngành du l�?ch bảo t�?n chứ không phải là m�?t ngành du l�?ch tàn phá " ngưỡng m�? m�?t th�? trấn bảo v�? truyền th�?ng prehispanic và cho phép chúng ta nhìn vào truyền th�?ng tinh thần dựa trên sự sùng bái của thiên nhiên �?ã t�?n tại trư�?c khi người châu �?u �?ến " sử gia Víctor Sánchez, người �?ã nghiên cứu các dân t�?c bản xứ trong khu vực trong 30 n�?m. Kỹ sư Jorge Treviño Aguado �?ã tuyên b�? m�?t thỏa thuận sự hợp tác của Quỹ v�?i Chính phủ thành ph�? Catorce, nơi có th�? trấn, �?�? xử lý và quản lý rác thải do sự gia t�?ng khách du l�?ch.

Đ�? hành �?�?ng, Nó di�?n ra tại Bảo tàng Nhân chủng học của thủ �?ô v�?i sự tham dự của chủ t�?ch thành ph�? Catorce, Francisco Daniel Calderón, và �?ại di�?n của B�? Du l�?ch Mexico.