Eurochamber bảo v? rằng chôn cất AVE ? Murcia "là lựa chọn duy nhất"

Ủy ban về kiến ????ngh? của Ngh? vi?n châu ?u bảo v? ngày hôm nay rằng vi?c mai táng AVE ? Murcia là "lựa chọn duy nhất" và, ?? ?áp lại các yêu cầu của Nền tảng Pro-Burial, sẽ yêu cầu "Đánh giá Tác ??ng Môi trường m?i (EIA)" và sẽ liên h? v?i B? Phát tri?n.

Brussels, 23 tháng 11 (EFE) - Ủy ban Th?nh nguy?n Ngh? vi?n Châu ?u bảo v? ngày hôm nay rằng vi?c mai táng AVE ? Murcia "là lựa chọn duy nhất" và, ?áp ứng yêu cầu của Plataforma Pro Esoterramiento, sẽ yêu cầu "Đánh giá Tác ??ng Môi trường m?i (EIA)" và sẽ liên lạc v?i B? Phát tri?n.

Điều này ?ược tuyên b? b?i chủ t?ch ủy ban ?ó, Cecilia Wikström, người cũng tuyên b? rằng, v?i mục ?ích thông tin, m?t thông báo cũng sẽ ?ược gửi t?i Ủy ban Giao thông.

Về phần mình, Ủy ban châu ?u, "sẽ tiếp tục ?ánh giá "những cáo bu?c của Nền tảng Pro-Underground của Murcia, sẽ ?ề xuất các kết luận m?i, và nếu cần thiết, sẽ ?ược chuy?n ?ến các cơ quan chức n?ng Tây Ban Nha.

Nền tảng, ?ã ?? trình yêu cầu xuất hi?n trư?c Qu?c h?i Châu ?u cách ?ây hai n?m, ?ã lên án công vi?c chôn cất tàu cao t?c ?ến ?ến Murcia sẽ "vi phạm" pháp luật, không có Đánh giá tác ??ng Môi trường (EIA), bắt bu?c trong tất cả các công trình công c?ng.

Mặc dù có m?t b? nh? phát tri?n n?m 2009, từ nền tảng t? cáo rằng "hợp ??ng này ?ược ký kết vào n?m 2006" và dự án xây dựng hi?n tại ch? ?ược trao cho công ty Aldesa nó trùng hợp v?i 18% so v?i n?m 2006.

Tuần trư?c, Uỷ ban Euopea ?ã ?ưa ra m?t báo cáo tạm thời trong ?ó cáo bu?c rằng, sau khi nhắc nh? B? của Chương trình khuyến mãi rằng m?t ĐTM không hợp l? nếu có những thay ??i ?áng k?, phản h?i là sửa ??i này "?ã b? loại bỏ".

Nền tảng, về phần mình, cho rằng EIA không hợp l? "vì dự án b? chia rẽ", m?t thực tế có nghĩa là "m?t sự vi phạm rõ ràng về luật pháp Châu ?u".

nhất trí cả người yêu cầu và ?ại di?n của tất cả các lực lượng chính tr? Tây Ban Nha, người ủng h? rằng ?ơn kiến ????ngh? vẫn m?.

"Đó là kết quả t?t nhất chúng tôi có th? chờ ?ợi ", phát ngôn viên của Platform Proototec, Joaquín Contreras, nói v?i Cơ quan EFE, và ông tích cực ?ánh giá cao" sự h? trợ của tất cả các nhóm, bao g?m cả của Đảng Dân chủ "Mặc dù Contreras ?ã hài lòng, nhưng chính quyền gần nhất, tự tr? và thành ph?," tiếp tục quay lưng lại trên nền tảng "và rằng" Cần phải ?i ?ến châu ?u ?? làm công lý. "

Phát ngôn viên của nền tảng cho biết hôm nay" người dân Murcia sẽ ?i ra ngoài trong ngày thứ bảy liên tiếp ?? tiếp tục tuyên b? rằng AVE ?ến nơi chôn cất trong thành ph? và không phân chia nó thành m?t nửa. "

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%