EC sẽ trình bày vào ngày mai báo cáo về Nhà nư?c Liên minh N?ng lượng

Ủy ban châu ?u sẽ trình bày vào ngày mai, thứ sáu, báo cáo m?i nhất về Nhà nư?c của Liên minh N?ng lượng và tiến b? trong lĩnh vực này.

Brussels, 23 tháng 11 (EFE) .- Ủy ban châu ?u sẽ trình bày ngày hôm nay, thứ sáu, báo cáo m?i nhất về Nhà nư?c của Liên minh N?ng lượng và tiến b? trong lĩnh vực này.

phó chủ t?ch Ủy ban Liên minh N?ng lượng Maros Sefcovic sẽ ch?u trách nhi?m trình bày báo cáo cùng v?i ủy viên Ủy ban châu ?u về Hành ??ng Khí hậu và N?ng lượng, Miguel Arias Cañete, người ban ?ầu sẽ ?ưa ra gói bi?n pháp hôm nay. Arias Cañete ?ã tuyên b? sự ủng h? của Qu?c h?i Châu ?u về các bi?n pháp t?ng cường có th? tái tạo trong m?t sự kết hợp n?ng lượng ?ược ph?i hợp chặt chẽ hơn giữa hai mươi tám.

Mục tiêu là áp dụng các bi?n pháp ?? ?ạt ?ược 27% n?ng lượng tái tạo trong n?m 2030. Trong lĩnh vực n?ng lượng tái tạo, Ủy ban Châu ?u cam kết áp dụng m?t phương pháp tiếp cận khung của châu ?u thay vì các cách tiếp cận qu?c gia không ph?i hợp.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%