Cisco ra mắt thiết b? an ninh cho Cloud và cho phép ?iều khi?n bằng tiếng B? Đào Nha

Meraki, công ty quản lý mạng lư?i ?ám mây và kết n?i của công ty công ngh? kh?ng l? Cisco, ?ã trình bày tại h?i ngh? châu Mỹ Latinh m?t loạt thiết b? an ninh m?i và quản lý có th? ?ược thêm vào bảng ?iều khi?n "Trang t?ng quan" của bạn, bây giờ cũng có sẵn bằng tiếng B? Đào Nha.

Cancun (Mexico), ngày 8 tháng 11 (EFE) .- Meraki, công ty quản lý mạng lư?i ?ám mây và kết n?i của công ngh? kh?ng l? Cisco, hôm nay trình bày m?t h?i ngh? m?i tại h?i ngh? châu Mỹ Latinh. hàng loạt các thiết b? bảo mật và quản tr? có th? ?ược thêm vào bảng ?iều khi?n "Bảng ?iều khi?n" của bạn, bây giờ cũng có sẵn bằng tiếng B? Đào Nha.

"Chúng tôi ?ã quyết ??nh dựa vào t?ng trư?ng của chúng tôi trên Mỹ Latin trong sản phẩm m?i và cũng cho phép khách hàng sử dụng ngôn ngữ mà họ cảm thấy thoải mái. báo chí Arturo Marín, giám ??c kinh doanh tại Mỹ Latinh của Meraki, trong khuôn kh? Cisco Live !, cu?c hẹn chính của công ty ? Cancun (Mexico).

Công ngh? của San Jose (Mỹ) sẽ bắt ?ầu thương mại hóa trong khu vực các thiết b? an ninh MX250 và MX450, mà theo kỹ thuật của họ phù hợp cho các mạng l?n, có hi?u suất cao tường lửa khác nhau, 4-6 gigabit m?i giao di?n thứ hai và linh hoạt cho các kết n?i ??ng và chất xơ.

Nó cũng liên kết v?i các gia ?ình của các router Meraki Z3 thiết kế cho teleworking mà cho phép duy trì an ninh và cung cấp kết n?i cho ?i?n thoại IP, máy ảnh và máy in, v?i kích thư?c giảm, cũng như m?t loạt các "công tắc" của thế h? trư?c v?i s? lượng l?n hơn vé và c?ng kết n?i. Meraki cũng thông báo vào thứ Tư rằng, nhận thức ?ược nhu cầu của th? trường Braxin, cho phép tiếng B? Đào Nha trong bảng ?iều khi?n quản lý "Bảng ?iều khi?n", ch? m?t n?m sau khi làm bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, những ngôn ngữ ?ược sử dụng nhiều nhất ? Châu Mỹ Latinh.

"Đây là m?t cu?c ?ặt cược trực tiếp cho Châu Mỹ Latinh, bây giờ chúng tôi chiếm 97% Ngôn ngữ ?ược nói trong khu vực, vì nó ?ã có sự t?ng trư?ng 208% trong hoạt ??ng của chúng tôi so v?i n?m 2016. "?ng giải thích

Danh mục của Cisco Meraki bao g?m các h? th?ng không dây, "thiết b? chuy?n mạch", thiết b? bảo mật, quản lý di ??ng cho doanh nghi?p và giám sát tiên tiến các camera giám sát bằng video, tất cả ?ều tập trung trong "Bảng ?iều khi?n" v?i h? trợ t?i ?a Bây giờ bằng tiếng Tây Ban Nha.

"Nhu cầu cung cấp cho th? trường Mỹ Latinh, chúng tôi ?ã gia t?ng ??i ngũ của chúng tôi, chúng tôi ?ã ?i từ 3 người ?ến hơn 40 ?? tham dự khách hàng ", m?t s? người trong s? họ có trình ?? tiếng B? Đào Nha, ông nói thêm.

Meraki, theo Cisco, có m?t danh mục khách hàng bao g?m Vi?n Công ngh? Massachusetts, Telmex, Universidad de las Américas Puebla hoặc Trường Canada. Theo các s? li?u của Cisco, hoạt ??ng của Meraki ? châu Mỹ Latinh v?i Meraki là 70 tri?u ?ô la m?t n?m.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%