Chủ t?ch Bundesbank bảo v? m?t chính sách tiền t? thắt chặt hơn

Chủ t?ch của Bundesbank, Jens Weidmann, ?ã ch? trích hôm nay về những gì ông ta cho là m?t sự thư giãn quá mức của chính sách tiền t? của Ngân hàng Trung ương châu ?u (ECB) và cho rằng cần phải có thiết lập m?t "ngày cu?i cùng rõ ràng" cho chương trình mua nợ của bạn.

Chủ t?ch Ngân hàng Bundesbank, Jens Weidmann, ?ã ch? trích hôm nay về những gì ông nghĩ ?ến vi?c thư giãn quá mức của chính sách tiền t? của Ngân hàng Trung ương châu ?u (ECB) và cho rằng cần thiết lập m?t "ngày cu?i cùng rõ ràng" cho chương trình mua nợ của mình.

H?i ??ng quản tr? ECB - trong ?ó Weidmann là m?t thành viên - ?ã quyết ??nh cu?i cùng 26 Tháng 10 sẽ giảm trong n?m t?i xu?ng còn 30.000 tri?u euro m?i tháng - m?t nửa trong s? ?ó là mua nợ hàng tháng và kéo dài cho ?ến tháng 9 n?m 2018, hoặc "vượt quá, nếu cần thiết.

Trong bài phát bi?u tại Đại h?i Ngân hàng Châu ?u tại Frankfurt, Weidmann cho rằng, do áp lực lạm phát thấp, m?t chính sách tiền t? b? ích "Nó vẫn thích hợp", nhưng nói thêm rằng phục h?i kinh tế "?ã tiến tri?n nhiều hơn s? li?u lạm phát hi?n nay cho thấy" và rằng giá cả sẽ dần dần t?ng theo hư?ng Mục tiêu của ECB.

Vì vậy, nó cho rằng "làm d?u" chính sách tiền t? vào n?m t?i và "thiết lập m?t ngày cu?i cùng rõ ràng" cho chương trình mua nợ "sẽ là

"Đặt ngày kết thúc rõ ràng cho vi?c mua hàng ch? có nghĩa là dừng bư?c trên máy gia t?c nhưng không ?ưa phanh lên chính sách tiền t?" ?ng nhấn mạnh: "Tại h?i ngh? ngân hàng châu ?u, Chủ t?ch ECB Mario Draghi nhấn mạnh trư?c khi Weidmann cần duy trì chính sách tiền t? m? r?ng hi?n nay. ?? h? trợ t?ng trư?ng lạm phát ??i v?i mục tiêu của t? chức này là 2% hoặc thấp hơn m?t chút so v?i con s? ?ó.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%