Các th? trường của A.Latina ?i cùng Ph? Wall theo cách của kết quả xanh

Các th? trường chính của Mỹ Latinh hôm nay kết thúc ngày xanh, phù hợp v?i kết quả t?t trên Ph? Wall, tài li?u tham khảo chính của nó.

Bogota, 16 Tháng 11 (EFE) .- Các th? trường chính của Mỹ Latinh hôm nay kết thúc ngày xanh, phù hợp v?i kết quả khả quan ? ph? Wall, chính Trong vòng New York, ch? s? Dow Jones Industrial, ch? s? chính t?ng 0,80% lên 23,458.36 c? phiếu, Selective S & P 500 t?ng 0,82% và kết thúc ? mức 2,585, ?i?m và Nasdaq t?ng 1,30% lên 6,793.29 s? nguyên. Các cu?c ?àm phán trong ngày ?ược ?ánh dấu b?i những kết quả t?t ?ẹp của chu?i Walmart và công ty công ngh? Cisco Systems, cũng như cải cách thuế do t?ng th?ng Mỹ Donald Trump ?ưa ra.

Dự luật ?ược Hạ vi?n thông qua và nay Thượng vi?n phải chấp nhận ?ề xuất, ?ã trải qua m?t s? sửa ??i, khi nó ?ược bỏ phiếu vào tháng 12, mặc dù những tr? ngại ?ược dự ?oán sẽ tiếp tục.

Tin tức này ?ã ?? lại trong giây lát làm phẳng dữ li?u của th? trường lao ??ng của ?ất nư?c, ?iều t? hơn dự kiến, khi tuần trư?c ?ạt 10.000 ?ơn xin trợ cấp thất nghi?p, ?ạt 249.000 t?ng s?, mức t?i ?a của nó trong m?t tháng rưỡi trư?c.

N?ng lượng t?t của các kết quả ?ạt ?ến Mỹ Latinh. 72.511 ?ơn v?, sau khi thực hi?n hoạt ??ng 9.265 tri?u reais (khoảng 2.824 tri?u ?ô la).

Trong vòng Mexico, ch? s? giá và ch? s? hàng ?ầu (IPC) t?ng 0,12% và ?óng cửa ? mức 47.747,69 ?i?m, sau khi kinh doanh 12.212 tri?u peso Mexico (khoảng 640,3 tri?u ?ô la).

Tại Buenos Aires, ch? s? Merval t?ng 3,54% trong 27,244.52 s? nguyên, trong m?t phiên v?i kh?i lượng tài chính 865,15 tri?u peso Argentina (khoảng 49,47 tri?u ?ô la).

Tương tự, IPSA của th? trường chứng khoán Santiago ?ánh giá cao 0,77% và kết thúc ? 5,314.53 ?ơn v?, sau khi chuy?n sang 239.141.616.617 ??ng peso của Chilê (khoảng 378.98 tri?u ?ô la).

Tại khu vực Colombia, ch? s? v?n hóa (Colcap) t?ng 0,42% lên 1,436.59 ?i?m, sau khi trao ??i giấy tờ cho 121.846.93 tri?u peso Colombia (khoảng 40,4 tri?u ?ô la).

Mặt khác, Ch? s? S & P / BVL Peru giảm 0.21% xu?ng 19.385,70 s? nguyên, v?i s? lượng là 17.125.807 sol (khoảng 5,271,101 ?ô la).

Montevideo ?óng cửa không biến ??ng tỷ l? và v?i 115,75 ?ơn v?, sau khi mua và bán chứng khoán cho 55,698,408 peso Uruguay (khoảng 1.888.558 ?ô la).

Sự phát tri?n của th? trường chứng khoán Mỹ Latinh là Tiếp theo:

Các ?i?m ?óng cửa th? trường

SAO PAULO + 2,38% 72,511

MEXICO + 0.12% 47.747,69

27,244.52

SANTIAGO + 0,77% 5,314.53

COLOMBIA + 0,42% 1,436.59

LIMA -0,21% 19,385, 115,75

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%