Các ngành dân sự sẽ yêu cầu phản ??i vi?c từ chức t?ng th?ng Guatemala

Các lĩnh vực khác nhau của xã h?i dân sự th?ng nhất trong H?i ??ng ch?ng tham nhũng và bất công của công dân Guatemala sẽ yêu cầu thứ n?m này, v?i những cu?c bi?u tình ?ược gọi là trong các ô vuông của ?ất nư?c, sự từ chức của t?ng th?ng, Jimmy Morales, và của 112 ?ại bi?u Qu?c h?i ?? xem xét họ "tham nhũng".

Guatemala, ngày 15 tháng 11 (EFE) .- ngành khác nhau của xã h?i dân sự agglutinated trong h?i ??ng Công dân ch?ng tham nhũng, không b? trừng phạt ? Guatemala hỏi thứ n?m v?i những cu?c bi?u tình tri?u tập trong các ?ường ph? của ?ất nư?c, sự từ chức của T?ng th?ng Jimmy Morales, và 112 thành viên Qu?c h?i là "tham nhũng".

Các h?i, tạo thành từ các t? chức xã h?i, nông dân, bản ??a, học thuật, công ?oàn, phụ nữ, hợp tác xã và sinh viên ?ại học, có kế hoạch t? chức bi?u tình trên các ô vuông của

Tại thủ ?ô, cu?c bi?u tình sẽ di?n ra từ 12:00 giờ ??a phương (18:00 GMT) ? vùng ngoại ô của Qu?c h?i, ?? yêu cầu từ chức 112 trong s? 158 ?ại bi?u, theo Ban t? chức bi?u tình.

Ngoài kêu gọi từ chức của Morales, các lĩnh vực xã h?i ?òi hỏi phải có những cải cách quy ??nh của Luật bầu cử và ?ảng phái chính tr? và chấm dứt ?u?i các gia ?ình bản ??a và nông dân trong n?i ??a của ?ất nư?c. Các cu?c bi?u tình tại các quảng trường bắt ?ầu vào tháng 4 n?m 2015 khi V?n phòng Công t? và B? ?ế qu?c qu?c tế Không b? trừng phạt ? Guatemala (CICIG) tháo dỡ mạng lư?i gian lận hải quan ?ược gọi là "The Line".

tra Đó là chi phí chính phủ sau ?ó T?ng th?ng Otto Perez Molina, người cùng v?i ông phó chủ t?ch Roxana Baldetti ?ang b? truy t? vì tham nhũng và giam giữ phòng ngừa.

K? từ ngày ?ó, V?n phòng Công t? và CICIG ?ã dỡ bỏ hơn m?t chục mạng t?i phạm ? Guatemala.

T?ng th?ng Morales ?ã b? lên án về tài chính bầu cử bất hợp pháp, nhưng tiến trình xét xử trư?c ?ó ?ã không thành công trong Qu?c h?i duy trì ông mi?n d?ch

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%