B? Đào Nha tự hào có "chardonnay" tr?m n?m tại h?i chợ n?i thất Beira

Rượu vang lấp lánh n?i tiếng "chardonnay" cho rằng ?ây là m?t trong những loại rượu bản ??a hàng ?ầu của B? Đào Nha trong H?i chợ "Vinhos e Sabores" của Pinhel, nhờ vào những vườn nho mà họ bảo t?n trong khu vực Beira n?i b?, biên gi?i v?i Tây Ban Nha.

Pinhel (B? Đào Nha), ngày 19 tháng 11 (EFE) .- Loại rượu lấp lánh "chardonnay" n?i tiếng này ngày nay ?ược cho là m?t trong những loại rượu vang tr?m n?m của B? Đào Nha tại H?i chợ "Vinhos e Sabores" Pinhel, nhờ các vườn nho ?ược bảo t?n trong khu vực của Beira n?i thất, giáp v?i Tây Ban Nha. Manuel Garret, nhà nông học người B? Đào Nha và là m?t trong những người thừa kế của nhà máy rượu B? Đào Nha Almeida Garret, ?ược thành lập cách ?ây hơn m?t thế kỷ, giải thích cho EFE rằng m?i n?m họ sản xuất "khoảng 6.000 chai chardonnay", ?ược bán trên khắp thế gi?i, vì nó là m?t loại rượu rất ?ược lựa chọn do quá trình trư?ng thành của nó. Theo Garret, "rượu vang lấp lánh" này không th? so sánh v?i cava truyền th?ng b?i vì "nó ch? ?ược làm bằng m?t loại, chardonnay, trong khi Cavas ?ược sản xuất v?i ba gi?ng nho. "M?t trong những" bí mật "của rượu lấp lánh này là quá trình lên men, vì" rượu vang cơ bản ?ầu tiên ?ược tạo ra bằng cách sử dụng nho trắng chardonnay và sau ?ó, ?ã có trong chai, trong ?ó nó vẫn còn trong ba n?m, nó lên men lần thứ hai ", do ?ó làm t?ng chất bọt, do sự giải phóng carbon dioxide.

Rượu vang sủi t?m cũng là nhân vật chính trong h?i chợ "Vinhos e Sabores" của Pinhel nhờ sáng tạo ra cu?i tuần này của nhà doanh nghi?p người B? Đào Nha Pedro Pinheiro, dựa trên m?t m?t loại rượu sủi bọt ?ược pha v?i rượu lấp lánh.

Đây là loại trái cây ?ược gọi là "geleia" của kem ?ánh r?ng ?ã ?ược m?t công ty của khu vực Tây Galicia thiết kế.

"Chúng tôi ?ã ?ặc bi?t phát tri?n nó ?? kh?i ??ng nó trong h?i chợ này v?i mục ?ích ki?m tra nếu nó ?ược chấp nhận t?t, b?i vì chúng tôi mu?n bán nó trên toàn thế gi?i, "Pinheiro giải thích.

Nhà kinh doanh này cũng ?ã làm cho vi?c ghép ?ôi compack của arándonos v?i sự n?i tiếng Rượu vang port, mang lại cho nó m?t hương v? ngọt ngào.

Trong cu?c thi, kết thúc ngày hôm nay, Rodolfo Baldaia de Queirós, giám ??c kỹ thuật của ban quản lý rượu Denomination of Origin Beira n?i thất giải thích cho EFE rằng "m?t trong những th? trường chính mà họ mu?n chinh phục trong vài n?m t?i là tiếng Tây Ban Nha."

Các Beira n?i thất Ch? ??nh ngu?n g?c ?ược tạo thành hơn 50 nhà sản xuất rượu vang tạo ra doanh thu hàng n?m là 100 tri?u euro. Theo Baldaia, m?t trong những cược của vi?c phân chia rượu này là 16.000 héc-ta của các vườn nho, trải qua ?? sản xuất các loại rượu nhẹ.

"Công chúng yêu cầu nhiều loại rượu vang không mạnh, thích rượu vang thanh l?ch và tươi hơn" kỹ thuật.

Vì vậy, họ mu?n quảng bá gi?ng g?c của vùng này gọi là "rufete", m?t loại nho cũng t?n tại trong khu vực Tây Ban Nha của Sierra de la Sierra Natural Park từ Pháp (t?nh Salamanca).

V?i sự ?a dạng này, "chúng ta ?ang ?ạt ?ược những loại rượu vang rất thanh l?ch và không m?t mỏi v?i các bậc thầy". Th? trư?ng Pinhel, Rui Ventura, nh? lại rằng khu vực, nơi sản xuất rượu vang l?n nhất của m?nh giá này, ?ang "?ánh cược" về qu?c tế, vì vậy n?m nay h?i chợ sẽ t? chức l? trao giải của người Tây Ban Nha "Vinduero-Vindouro", m?i n?m ?ánh giá hơn nửa ngàn loại rượu vang từ bán ?ảo Iberia.

Như chủ t?ch của M?i quan h? Xuất xứ Beira tiên tiến N?i thất, João Carvalho, m?t phần tư tất cả các loại rượu vang ?ược chứng nhận ?ược sản xuất trong khu vực này ?ều ?ược xuất khẩu do sự chấp nhận ngày càng gia t?ng của chúng trên khắp thế gi?i.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%