Alibaba kỷ ni?m ngày cử nhân của mình, m?t sự ki?n l?n cho nền kinh tế Trung Qu?c

Trong n?m thứ 9 liên tiếp, người kh?ng l? của thương mại ?i?n tử Alibaba sẽ kỷ ni?m ngày 11 tháng 11 của mình về Ngày của Cử nhân, m?t ngày mà người Trung Qu?c mua m?t cách ?iên cu?ng và ?ó là tất cả m?t sự ki?n l?n cho nền kinh tế của ?ất nư?c.

Thượng Hải (Trung Qu?c), ngày 10 tháng 11 (EFE) .- N?m thứ 9 liên tiếp, người kh?ng l? của thương mại ?i?n tử Alibaba sẽ t? chức kỷ ni?m ngày 11 tháng 11 của mình về Ngày Cử Nhân, m?t ngày Trung Qu?c họ mua ?iên cu?ng và ?ó là m?t sự ki?n l?n cho nền kinh tế của ?ất nư?c. "" Đây là ngày quan trọng nhất trên thương trường "và" m?t sự ki?n l?n cho nền kinh tế Trung Qu?c " Phó giám ??c ?iều hành của công ty Joe Tsai, cho biết hôm nay, vài giờ trư?c khi bắt ?ầu. ?ược t? chức vào ngày 11 tháng 11, ?ã tr? thành ngày của n?m mà doanh s? bán hàng trực tuyến ?ược sản xuất trên toàn thế gi?i nhiều hơn. Theo s? li?u do công ty Trung Qu?c cung cấp, Họ là l?n hơn 2,5 lần so v?i t?ng s? "Black Friday" ( "Black Friday") và Cyber ????Monday ( "Cyber ????Monday") v?i nhau, những ngày khi các nhà bán lẻ Mỹ kh?i ??ng cung cấp của họ. những gì bán ?ược gấp 18 lần so v?i Amazon, ??i thủ cạnh tranh chính của nó ? nư?c ngoài, bán ra trong ngày chào bán ?ặc bi?t.

"Những gì mọi người nói ngày nay ? Trung Qu?c là" có bao nhiêu bài viết bạn có trong giỏ hàng của bạn (ảo) '? IPO của l?ch sử ph? Wall.

Như ?ã xảy ra trong các phiên bản trư?c ?ó, Alibaba kỷ ni?m ngày hôm nay bằng m?t bu?i ti?c t?i trư?c ?ó, trong ?ó các ngôi sao ??a phương tham gia. qu?c tế khuyến khích dân chúng tham gia l? h?i, nghĩa là mua ?iên cu?ng.

Vào nửa ?êm và sau khi ?ếm ngược truyền th?ng sẽ kích hoạt cung cấp và họ sẽ bắt ?ầu mua hàng, v?i mục tiêu ?ánh bại con s? của n?m trư?c và vượt quá 120.700 tri?u nhân dân t? (17.800 tri?u ?ô la) ?ược bán ch? trong m?t ngày.

Trong phần này Ngày hôm nay, Alibaba sẽ trình di?n "tính mạnh mẽ của công ngh? và nền tảng của chúng tôi" trong 24 giờ nhằm chứng tỏ "sức mạnh của người tiêu dùng Trung Qu?c", Tsai nói thêm.

của các cửa hàng bán lẻ ?i?n tử Tmall và Taobao, hơn 140.000 thương hi?u (60.000 trong s? ?ó là qu?c tế) sẽ cung cấp hơn 15 tri?u sản phẩm, trong khi ?ó cũng sẽ có các chương trình khuyến mãi trong AliExpress, phiên bản qu?c tế mà nhóm làm vi?c ? các nư?c như Tây Ban Nha.

Các l? h?i, trong ?ó n?i lên trong n?m 2009 v?i sự tham gia của ch? 27 cửa hàng và m?t b? sưu tập ch? 52 tri?u nhân dân t?, ?ã ??ng ký vào n?m ngoái m?t phần của hơn 100.000 cửa hàng bán sản phẩm cho các giá tr? nói trên của 120700000000 nhân dân t? (17800000000 USD). Cainiao, công ty chuy?n phát nhanh thu?c nhóm, ?ã xử lý 657 tri?u ?ơn ?ặt hàng, ?ạt ??nh cao lên t?i 175.000 ?ơn ?ặt hàng / giây.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%